Mateřská škola

Články kategorie Mateřská škola
26.5. 2020

Prázdninový provoz mateřské školy

Mateřská škola bude  o letních prázdninách v provozu od 1.7. – 17.7.2020. Prosím, nahlaste závazně do 5.6., zda vaše dítě bude o prázdninách navštěvovat mateřskou školu. Další informace u paní učitelky ve třídě.

19.5. 2020

Pokyny pro rodiče ke znovuotevření MŠ od 25.5.2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ pro provoz mateřské školy v období od 25.5.2020, provozní doba 6,15 – 16,15 hod.   1/ Příchod k  mateřské škole – dodržovat odstupy 2 metry ( neplatí pro členy jedné rodiny), vyznačeno na přístupovém chodníku, při prvním vstupu odevzdá rodič podepsané čestné prohlášení  nebo jej vyplní ve vstupní chodbě. 2/ V prostorách mateřské školy – doprovázející osoba se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání nebo vyzvednutí dítěte), při vstupu bude připravena dezinfekce pro rodiče a dětem bude změřena teplota. 3/ V šatně – dítě si odloží roušku do připraveného sáčku na...

5.5. 2020

Znovuotevření MŠ

Mateřská škola bude otevřena od 25.5. 2020 s celodenním provozem a stravováním při dodržování zvýšených hygienických opatření. K návratu do MŠ je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení je ke stažení níže nebo k vyzvednutí přímo ve škole. Prosíme rodiče o důkladné prostudování a zvážení individuální situace v rodině. Roušky budou mít děti při příchodu do budovy a budou je odkládat v šatně. Děti budou co nejvíce času trávit venku, bude se dbát na zvýšenou hygienu, třídy budou častěji větrané, prostory dezinfikované. Děti s kašlem nebo teplotou nebudou do MŠ přijaty. Prosíme rodiče o informaci,...

29.4. 2020

NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče, milé děti, současná situace nám prozatím nedovoluje vzdělávat předškolní děti přímo ve školce, posíláme tedy několik odkazů na webové stránky určené pro předškoláky. Rodiče sami nejlépe vědí, v čem se jejich děti mohou zlepšovat a inspirací je zde mnoho. Děkujeme a těšíme se na shledání ve školce. Odkazy: http://www.predskolaci.cz https://www.detsky-web.cz/ https://www.vesela-chaloupka.cz/    

28.4. 2020

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí žáka do školní družiny od školního roku 2020/2021 si můžete vytisknout v sekci školní družina. Formulář lze také vyzvednou v budově školy od 25.5. 2020. Vyplněný formulář odevzdejte do pátku 19.6. 2020.

24.4. 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu

Úplata za předškolní vzdělávání bude vypočítána průměrem jako o prázdninách. Za měsíc březen byla snížena na 170,- Kč, za duben na 0,- Kč. Již uhrazené školné bude převedeno do dalších měsíců, kdy bude obnoven provoz, případně bude částka vrácena. O případném omezeném provozu v měsíci květnu budeme rodiče informovat po dohodě se zřizovatelem.

30.3. 2020

Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku Informace k organizaci a průběhu zápisu: Zápis proběhne v termínu 6. – 9. 4. 2020 distanční formou bez účasti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Zapsáni budou děti narozené do konce srpna 2014. Zápis se bude skládat pouze z formální části (vyplnění žádosti). Tuto je možné stáhnout či vytisknout ze sekce Zápis do 1. ročníku na webových stránkách školy. Dále doložit kopii rodného listu doplněnou o souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis. Vyplněnou přihlášku je možné zaslat škole elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), poštou...

16.3. 2020

Informace pro rodiče a žáky

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let  bude škola vydávat v pondělí 16.3. od 7:30h do 12:30h a v úterý 17.3. od 8 h do 12 h. Potom po telefonické domluvě. Vzdělávací materiál k samostudiu bude žákům vydán v pondělí 16.3. 2020.  

13.3. 2020

Důležité sdělení k epidemii koronaviru

Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva  obce bude do odvolání uzavřena mateřská škola. Doporučujeme sledovat zpravodajství a stránky školy. Dle vlády ČR mohou rodiče využít institutu ošetřování člena rodiny. Škole se podařilo zajistit příslušný formulář a po skončení jarních prázdnin bude v kompetenci školy tento formulář potvrdit rodičům dětí do 10 let . Obědy školním dětem budou automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy. https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-   https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b    

12.3. 2020

Důležité sdělení k epidemii koronaviru

Z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR je škola včetně školní družiny do odvolání uzavřena. Doporučujeme sledovat zpravodajství a stránky školy. Dle vlády ČR mohou rodiče využít institutu ošetřování člena rodiny. Škole se podařilo zajistit příslušný formulář a po skončení jarních prázdnin bude v kompetenci školy tento formulář potvrdit rodičům dětí do 10 let . Obědy školním dětem budou automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy. https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/doporuceny_postup_pro_podani_zadosti_o_osetrovne_uzavreni_skol.pdf/e704f81d-7e1a-39d2-31e3-ecaf460a1287   Ohledně provozu mateřské školy a školní jídelny budou rodiče neprodleně informováni dle rozhodnutí zřizovatele.

5.3. 2020

POSLEDNÍ BRUSLENÍ ÚNOR 2020

4.3. 2020

Sběr starého papíru

Z důvodu nerentabilnosti je do odvolání sběr starého papíru a ostatních surovin přerušen. Škola by na pořádání sběrů doplácela. Z tohoto důvodu není dočasně možné odevzdávat tyto suroviny ve škole.

4.3. 2020

Informace k prevenci šíření koronaviru

Vážení rodiče, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru se na Vás obracíme s informacemi krajského úřadu, jak snížit možnost přenosu infekce a omezení výskytu onemocnění. 1) Základní prevencí je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů. 2) V případě, že se žáci do školy vrací po jarních prázdninách (nebo i v jinou dobu) z ohrožených oblastí Itálie a dalších označených ohnisek nákazy, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště. 3) Pokud nastane...

27.2. 2020

MOMENTKY ZE ŠKOLKY ZIMA 2020 fotil Tom Hála a spol.

27.2. 2020

POVOLÁNÍ – NÁVŠTĚVA U PANÍ DOKTORKY

27.2. 2020

KARCOOLKA VE ŠKOLCE MALÉ DĚTI

27.2. 2020

BRUSLENÍ ŠKOLKA 25.2.2020

26.2. 2020

Divadlo Koloběžka „Pohádka z kuchařské čepice“ únor 2020

30.1. 2020

O ZTRACENÉ RUKAVICI pohádku si zahrály samy děti leden 2020

30.1. 2020

POHÁDKA LEDEN 2020 Pohádka dračí aneb trable s princeznou