Mateřská škola

Články kategorie Mateřská škola
14.10. 2020

PODZIMNÍČKŮV DEN 2020

7.9. 2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ K PROVOZU MŠ

1/ V prostorách mateřské školy – doprovázející osoba se v MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu( předání a vyzvednutí  dítěte), zakázán je vstup rodičů  do třídy mezi děti, při vstupu do MŠ je připravena dezinfekce na ruce a rodiče se pohybují v MŠ s ochranou dýchacích cest (rouškou). 2/ Děti ve školce nemusí nosit roušku, před vstupem do třídy si dítě musí v umývárně důkladně umýt ruce vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem, jednotlivé věkové skupiny dětí se nebudou slučovat. 3/ Stravování – děti budou svačit ve svých třídách, obědvat budou v jídelně MŠ odděleně po jednotlivých třídách, pitný režim bude ...

26.8. 2020

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY KRAKOVANY

Provoz mateřské školy Krakovany bude zahájen 1.září 2020 celodenním provozem a stravováním od 6:15 do 16:15 hodin. Paní učitelky se na Vás všechny již těší.

17.7. 2020

POSLEDNÍ DNY VE ŠKOLCE fotily děti samy

17.7. 2020

ROZLUČKA S PŘEDŠKOLÁKY 2020

17.7. 2020

BAREVNÝ TÝDEN VE ŠKOLCE 2020

17.6. 2020

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLCE 2020

17.6. 2020

PŘEDŠKOLÁCI 2020

16.6. 2020

ŠKOLKOVÉ FOTO 2020

16.6. 2020

SKÁKACÍ HRAD VE ŠKOLCE

16.6. 2020

DIVADLO Z KRABIČKY aneb když divadélko nemůže do školky, zahrajeme si ho sami

16.6. 2020

ŠKOLKA KARNEVAL BŘEZEN 2020

12.6. 2020

Seznam pomůcek pro 1. ročník na školní rok 2020/2021

Seznamy pomůcek na školní rok 2020/2021 1.ročník Kraťasy, tričko, tepláky, mikinu, cvičky, bačkory, penál, kufřík, nůžky, na výtvarnou výchovu staré tričko, košili nebo zástěrku, černou tuš, 20 čtvrtek A4, 20 čtvrtek A3, temperové barvy – 10 barev, igelitový ubrus na lavici asi 70x50cm, desky na písmenka, obyčejné tužky č.1 a 2,  blok na kreslení, modelínu. Ostatní pomůcky a učebnice děti dostanou.

26.5. 2020

Prázdninový provoz mateřské školy

Mateřská škola bude  o letních prázdninách v provozu od 1.7. – 17.7.2020. Prosím, nahlaste závazně do 5.6., zda vaše dítě bude o prázdninách navštěvovat mateřskou školu. Další informace u paní učitelky ve třídě.

19.5. 2020

Pokyny pro rodiče ke znovuotevření MŠ od 25.5.2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ pro provoz mateřské školy v období od 25.5.2020, provozní doba 6,15 – 16,15 hod.   1/ Příchod k  mateřské škole – dodržovat odstupy 2 metry ( neplatí pro členy jedné rodiny), vyznačeno na přístupovém chodníku, při prvním vstupu odevzdá rodič podepsané čestné prohlášení  nebo jej vyplní ve vstupní chodbě. 2/ V prostorách mateřské školy – doprovázející osoba se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání nebo vyzvednutí dítěte), při vstupu bude připravena dezinfekce pro rodiče a dětem bude změřena teplota. 3/ V šatně – dítě si odloží roušku do připraveného sáčku na...

5.5. 2020

Znovuotevření MŠ

Mateřská škola bude otevřena od 25.5. 2020 s celodenním provozem a stravováním při dodržování zvýšených hygienických opatření. K návratu do MŠ je třeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení je ke stažení níže nebo k vyzvednutí přímo ve škole. Prosíme rodiče o důkladné prostudování a zvážení individuální situace v rodině. Roušky budou mít děti při příchodu do budovy a budou je odkládat v šatně. Děti budou co nejvíce času trávit venku, bude se dbát na zvýšenou hygienu, třídy budou častěji větrané, prostory dezinfikované. Děti s kašlem nebo teplotou nebudou do MŠ přijaty. Prosíme rodiče o informaci,...

29.4. 2020

NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče, milé děti, současná situace nám prozatím nedovoluje vzdělávat předškolní děti přímo ve školce, posíláme tedy několik odkazů na webové stránky určené pro předškoláky. Rodiče sami nejlépe vědí, v čem se jejich děti mohou zlepšovat a inspirací je zde mnoho. Děkujeme a těšíme se na shledání ve školce. Odkazy: http://www.predskolaci.cz https://www.detsky-web.cz/ https://www.vesela-chaloupka.cz/    

24.4. 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu

Úplata za předškolní vzdělávání bude vypočítána průměrem jako o prázdninách. Za měsíc březen byla snížena na 170,- Kč, za duben na 0,- Kč. Již uhrazené školné bude převedeno do dalších měsíců, kdy bude obnoven provoz, případně bude částka vrácena. O případném omezeném provozu v měsíci květnu budeme rodiče informovat po dohodě se zřizovatelem.

30.3. 2020

Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku Informace k organizaci a průběhu zápisu: Zápis proběhne v termínu 6. – 9. 4. 2020 distanční formou bez účasti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Zapsáni budou děti narozené do konce srpna 2014. Zápis se bude skládat pouze z formální části (vyplnění žádosti). Tuto je možné stáhnout či vytisknout ze sekce Zápis do 1. ročníku na webových stránkách školy. Dále doložit kopii rodného listu doplněnou o souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis. Vyplněnou přihlášku je možné zaslat škole elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), poštou...

13.3. 2020

Důležité sdělení k epidemii koronaviru

Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva  obce bude do odvolání uzavřena mateřská škola. Doporučujeme sledovat zpravodajství a stránky školy. Dle vlády ČR mohou rodiče využít institutu ošetřování člena rodiny. Škole se podařilo zajistit příslušný formulář a po skončení jarních prázdnin bude v kompetenci školy tento formulář potvrdit rodičům dětí do 10 let . Obědy školním dětem budou automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy. https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-   https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b