O škole a školce

Pár slov o historii a současnosti a fotogalerie prostor školy

První roubená škola, krytá šindelem byla postavena v roce 1790. Prvním učitelem jednotřídní školy byl Václav Vorel, který zde učil 24 let. Budova školy byla majetkem Českého panství Pardubického až do roku 1881, kdy ji koupila obec Krakovany. Dnešní zděná budova byla postavena v roce 1880. V roce 2003 byla rozšířena a zmodernizována.

V roce 1946 byla zřízena při národní škole mateřská škola. V roce 1952 byla osamostatněna. Nová budova mateřské školy byla postavena v letech 1973 – 1974, budovy Základní a Mateřské školy jsou spojené propojovací chodbou. Do roku 1993 měla mateřská škola dvě oddělení. V dalších letech až do roku 2010 byla jednotřídní. Ve školním roce 2010/2011 byla provedena celková rekonstrukce budovy a přístavba dalšího patra. Do roku 2022 měla školka dvě oddělení s kapacitou 50 dětí. V roce 2022 došlo k otevření třetího oddělení, aby se vyhovělo co největšímu počtu žádostí o umístění dětí. V současné době má tedy školka tři oddělení s kapacitou 73 dětí.

Od  1. 1. 2003 škola přešla do právní subjektivity a zároveň došlo ke sloučení dvou samostatných subjektů základní školy a mateřské školy. Pod školu spadá mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

 
Základní a Mateřskou školu navštěvují i žáci z okolních obcí. V základní škole je 5. ročníků. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy. Dále služby naší jídelny využívá i veřejnost.
 
Pro žáky je zřízena žákovská knihovna. Ve škole jsou dvě odborné učebny – výtvarné výchovy a počítačová. Při výuce je používána moderní technika, počítače, dataprojektory, interaktivní tabule.
 
Škola je zapojena do několika projektů : Ovoce do škol, Školní mléko, EU peníze školám, Recyklohraní. Škola využívá sportovní halu a v jarním období také venkovní hřiště. 
 
Školská rada při škole funguje od roku 2005.

Fotogalerie prostor školky a školy

Prohlédněte si fotografie vnitřních prostor a venkovního zázemí pro žáky