Světová škola

V letošním školním roce se naše školka uchází o titul Světová škola. Světová škola je projekt oceňující mateřské, základní a střední školy, které se zajímají o globální témata a které do výuky začleňují různé projekty týkající se právě globální problematiky. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. Chceme se s dětmi věnovat tématům jako jsou odpady, voda nebo stromy, a to tak, aby to bavilo i ty nejmenší. Na vše bude dohlížet školní skřítek Dobby, se kterým budeme poznávat svět.

Díky začleňovaní globálních souvislostí do výuky se žáci mohou s globálními tématy seznámit již v útlém věku a lépe tak porozumět okolnímu světu. Tato témata se totiž týkají (a budou týkat) každého z nás! Našim cílem je proto zprostředkovat důležitá témata i těm nejmenším. Myslíme si totiž, že semínko zaseté ve správný čas, je na cestě za poznáním klíčové.