Organizace školního roku 2019/2020 - ZŠ

Seznamy pomůcek

1.ročník

Kraťasy, tričko, tepláky, mikinu, cvičky, bačkory, penál, kufřík, nůžky, na výtvarnou výchovu staré tričko, košili nebo zástěrku, černou tuš, 20 čtvrtek A4, 20 čtvrtek A3, temperové barvy – 10 barev, igelitový ubrus na lavici asi 70x50cm, desky na písmenka, obyčejné tužky č.1 a 2,  blok na kreslení, modelínu. Ostatní pomůcky a učebnice děti dostanou.

2.ročník

Sešity :

512      8x

523      2x

510      1x

624      2x

Čtvrtky: 30x malá A4, 20x velká A3,2x barevné papíry, velké temperové barvy, štětce č. 4, 6, 8, černá tuš, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, paleta, kružítko, pravítko, 2 fixy na tabulku, trojúhelník s ryskou, guma, obaly na sešity a učebnice, vodové barvy, voskovky, modelína. ČTVRTKY NEPODEPISOVAT!

3.ročník

Sešity :

512    12x

523      9x

510      2x

624      2x

420      1x

Čtvrtky: 30x malá A4, 20x velká A3,2x barevné papíry, velké temperové barvy, štětce č. 4, 6, 8, černá tuš, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, paleta, kružítko, pravítko, 2 fixy na tabulku, trojúhelník s ryskou, guma, obaly na sešity a učebnice, vodové barvy, voskovky, modelína. ČTVRTKY NEPODEPISOVAT!

4.ročník

Sešity:

544      6x

523    13x

540      2x

440      1x

624      1x

Čtvrtky: 30x malá A4, 20x velká A3,2x barevné papíry, velké temperové barvy, štětce č. 4, 6, 8, černá tuš, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, paleta, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, guma, obaly na sešity a učebnice, vodové barvy, voskovky, modelína. ČTVRTKY NEPODEPISOVAT!

5.ročník

Sešity:

544      6x

523    13x

540      2x

624      1x

440      1x

Čtvrtky: 30x malá A4, 20x velká A3,2x barevné papíry, velké temperové barvy, štětce č. 4, 6, 8, černá tuš, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, paleta, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, guma, obaly na sešity a učebnice, vodové barvy, voskovky, modelína. ČTVRTKY NEPODEPISOVAT!

 

Rozvrhy hodin

 

Přestávky

  •   7:30 -   8:15  1.hodina
  •   8:15 -   8:25  malá přestávka
  •   8:25 -   9:10  2.hodina
  •   9:10 -   9:30  velká přestávka
  •   9:30 - 10:15  3.hodina
  • 10:15 - 10:25  malá přestávka
  • 10:25 - 11:10  4.hodina
  • 11:10 - 11:30  polední přestávka
  • 11:30 - 12:15  5.hodina

 

Družina

Provozní hodiny:

11:10 - 16:10 hod.

Program :

11:10 - 11:30   oběd

11:30 - 12:00   četba pohádek, pranostiky, básničky

12:00 - 13:30   činnosti zájmové - výtvarné a pracovní činnosti

13:30 - 14:30   pobyt venku (dle počasí) - hry na hřišti, na školní zahradě, v lese, vycházky

14:30 - 16:10   úklid třídy, odpočinkové činnosti, hry se stavebnicemi

 

 

Během školního roku si připomínáme významné mezinárodní dny, abychom si uvědomili význam ochrany přírody a našeho zdraví :

04.10.  Mezinárodní den ochrany zvířat

20.10.  Den stromů

22.03.  Světový den vody

01.04.  Den ptactva

22.04.  Den Země

 

Prázdniny

1.pololetí: 2.září 2019 - 30.ledna 2020

2.pololetí: bude ukončeno v úterý 30.června 2020

Podzimní prázdniny: úterý 29.října a středa 30.října 2019

Vánoční prázdniny: budou zahájeny v pondělí 23.prosince 2019 a skončí v pátek 3.ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6.ledna 2020

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31.ledna 2020

Jarní prázdniny: 9.3.-15.3.2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.dubna a pátek 10.dubna (státní svátek) 2020

Hlavní prázdniny: od středy 1.července do pondělí 31.srpna 2020, školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.září 2020

 

 

Kroužky

  • Veselá věda - KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ, více informací na: www.veselaveda.cz