PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Kapacita školní družiny je 40 žáků. 

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií: 

 1) Přednostně budou přijímáni žáci z 1. a 2. tříd

 2) Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky 3. tříd

Vyplněnou přihlášku dejte prosím do schránky u školy nebo oskenovanou pošlete na e-mailovou adresu školy zs.krakovany@seznam.cz do 12. června 2021.  Rozhodnutí o přijetí obdržíte do 30.6. 2021.

 

Formuláře ŠD 

 

Provoz ŠD 

Provozní hodiny:

11:10 - 16:10 hod.

Program :

11:10 - 11:30   oběd

11:30 - 12:00   četba pohádek, pranostiky, básničky

12:00 - 13:30   činnosti zájmové - výtvarné a pracovní činnosti

13:30 - 14:30   pobyt venku (dle počasí) - hry na hřišti, na školní zahradě, v lese, vycházky

14:30 - 16:10   úklid třídy, odpočinkové činnosti, hry se stavebnicemi

 

Během školního roku si připomínáme významné mezinárodní dny, abychom si uvědomili význam ochrany přírody a našeho zdraví :

04.10.  Mezinárodní den ochrany zvířat

20.10.  Den stromů

22.03.  Světový den vody

01.04.  Den ptactva

22.04.  Den Země