PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Kapacita školní družiny je 40 žáků. 

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií: 

 1) Přednostně budou přijímáni žáci z 1. a 2. tříd

 2) Na doplnění kapacity bude možno přijmout i žáky 3. tříd

Vyplněnou přihlášku dejte prosím do schránky u školy nebo oskenovanou pošlete na e-mailovou adresu školy zs.krakovany@seznam.cz do 12. června 2021.  Rozhodnutí o přijetí obdržíte do 30.6. 2021.

 

Formuláře ŠD