4.třída

Články kategorie 4.třída
4.6. 2020

Ředitelské volno

Z důvodu rekonstrukce počítačové učebny bude ve dnech 29.6. a 30.6. 2020 ředitelské volno. Vysvědčení bude žákům rozdáno v pátek 26.6. 2020. Rodiče žáků, kteří do školy nedocházejí, si vyzvednou vysvědčení také v pátek 26.6. 2020 po dohodě s třídním  učitelem.

20.5. 2020

Vrácení poplatku za školní družinu

V případě, že žák do ŠD už nenastoupí, bude vráceno celkem 350,- Kč. Žákům, kteří budou ve školní družině do odpoledních hodin, bude vráceno celkem 200,-Kč.

12.5. 2020

Pravidla dobrovolné školní docházky od 25.5.2020

Vážení rodiče, zde je výtah z dokumentu Ministerstva školství (dostupné na http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/download/). Jedná se o soubor pravidel a organizačních opatření, která budou konktrétně aplikována na ZŠ Krakovany. Seznamte se prosím s pravidly níže, případně si i pročtěte dokument MŠMT a rozhodněte se, zda se Vaše dítě zúčastní školní docházky za těchto hlavních pravidel. Svoje rozhodnutí následně prosím uveďte v dotazníku. Odkaz pro jeho vyplnění Vám odeslaly třídní učitelky. Pochopte prosím, že jsme malá škola, s omezeným počtem pracovníků, tak prosím berte své rozhodnutí jako závazné, jen tak jsme schopni zajistit organizaci na odpovídající úrovni. Pravidla: – Pokud se žáci zúčastní školní...

28.4. 2020

Žádost o přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí žáka do školní družiny od školního roku 2020/2021 si můžete vytisknout v sekci školní družina. Formulář lze také vyzvednou v budově školy od 25.5. 2020. Vyplněný formulář odevzdejte do pátku 19.6. 2020.

23.3. 2020

Zrušení třídních schůzek

Vzhledem k současné situaci se ruší třídní schůzky.

16.3. 2020

Informace pro rodiče a žáky

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let  bude škola vydávat v pondělí 16.3. od 7:30h do 12:30h a v úterý 17.3. od 8 h do 12 h. Potom po telefonické domluvě. Vzdělávací materiál k samostudiu bude žákům vydán v pondělí 16.3. 2020.  

12.3. 2020

Důležité sdělení k epidemii koronaviru

Z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR je škola včetně školní družiny do odvolání uzavřena. Doporučujeme sledovat zpravodajství a stránky školy. Dle vlády ČR mohou rodiče využít institutu ošetřování člena rodiny. Škole se podařilo zajistit příslušný formulář a po skončení jarních prázdnin bude v kompetenci školy tento formulář potvrdit rodičům dětí do 10 let . Obědy školním dětem budou automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy. https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/doporuceny_postup_pro_podani_zadosti_o_osetrovne_uzavreni_skol.pdf/e704f81d-7e1a-39d2-31e3-ecaf460a1287   Ohledně provozu mateřské školy a školní jídelny budou rodiče neprodleně informováni dle rozhodnutí zřizovatele.

4.3. 2020

Sběr starého papíru

Z důvodu nerentabilnosti je do odvolání sběr starého papíru a ostatních surovin přerušen. Škola by na pořádání sběrů doplácela. Z tohoto důvodu není dočasně možné odevzdávat tyto suroviny ve škole.

4.3. 2020

Informace k prevenci šíření koronaviru

Vážení rodiče, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru se na Vás obracíme s informacemi krajského úřadu, jak snížit možnost přenosu infekce a omezení výskytu onemocnění. 1) Základní prevencí je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů. 2) V případě, že se žáci do školy vrací po jarních prázdninách (nebo i v jinou dobu) z ohrožených oblastí Itálie a dalších označených ohnisek nákazy, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště. 3) Pokud nastane...

7.11. 2019

Číslo účtu školy

Číslo účtu školy pro platby převodem. 428 628 309 / 0800  

18.9. 2019

Ředitelské volno

V pondělí 23.9. 2019 bude ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Děkujeme za pochopení.

18.9. 2019

Florbalový kroužek

Tento rok bude při škole pořádán florbalový kroužek v rámci Florbalové akademie OLYMP FLORBAL. Více informací naleznete ZDE

3.9. 2019

Kroužek Veselá věda

Veselá věda – KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos  už v týdnu od 30.září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1350Kč/pololetí.

29.8. 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

ZŠ Krakovany vás srdečně zve na zahájení školního roku 2019/2020, které se koná v pondělí 2.9. 2019 v budově školy od 8:30 hod. Těší se na vás zaměstnanci školy.

13.5. 2019

Co rodiče nevědí o školním stravování

Ing. Pavel Ludvík – redakce portálu Jídelny.cz, www.jidelny.cz, duben 2019. Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Do přípravy jídla vstupují navíc požadavky odborníků na výživu, hygienu, ale také finance nebo provozní možnosti jídelny. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých požadavcích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů...

27.8. 2018

ZŠ – vyzvedávání dětí

V případě, že budete chtít pověřit někoho vyzvedáváním Vašeho dítěte, prosíme, vyplňte přiložený formulář – plnou moc pro vyzvedávání žáků a odevzdejte ji ve škole. (Odkaz na dokument zobrazíte rozkliknutím názvu článku.) Plna-moc-vyzvedavani ze skoly