Vánoční jarmark a dílnička

Vážení příznivci naší mateřské školy, všem Vám patří převeliké poděkování za účast na vánočním jarmarku v MŠ!

Za kolektiv MŠ Vám děkujeme, že jste si v tomto adventním shonu udělali čas a zastavili se s dětmi nasát vánoční atmosféru a podpořit práci naší i dětí jak účastí, tak třeba drobným nákupem, velmi si toho vážíme. 

Převeliké díky patří také panu Nohejlovi a panu Kubíčkovi za technickou pomoc, mají ,,zlaté ručičky”, dále 

děkujeme kolegyním paní Gerhátové a paní Hlavaté, že na celou akci zkušeně dohlížely a nezmrzly při tom.

Těšíme se na další společné setkání v roce 2023.

​​​​​​​​​Kolektiv MŠ Krakovany