Dodatečný zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

se koná v úterý 28.června 2022 od 14 - 16 hodin.

 

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2022/23

1/ Děti, které budou plnit od 1.9.2022 povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky z Krakovan a Božce.

2/ Děti s trvalým bydlištěm v Krakovanech a Božci ( od nejstarších).

3/ Děti s trvalým bydlištěm mimo Krakovany a Božec ( od nejstarších) do povolené kapacity jednotlivých tříd MŠ.

 

Dokumenty potřebné pro zápis do MŠ:

Vyplněná „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ (k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na webových stránkách školy: www.zskrakovany.cz), přihláška musí být potvrzena dětským lékařem. 

    

Rozhodnutí:

O přijetí/nepřijetí je rozhodnuto ve správním řízení. Způsob oznámení výsledku správního řízení:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí (pod registračními čísly)  na přístupném místě ve škole:                                                       

                                - seznam na vchodových dveřích mateřské školy

                                - na webových stránkách školy (www.zskrakovany.cz)

 

Seznam bude zveřejněn v pátek 1. 7. 2022 oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.  V den zápisu do mateřské školy Vám bude písemně předáno registrační číslo.    

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě nebo předáno osobně. Rodiče nepřijatých dětí mohou dne 1.7. 2022 nahlédnout do přijímacího spisu ( seznam pod registračními čísly, od 8-12 hod. v mateřské škole).

V Krakovanech 22.6.2022                                                                    

Mgr. Jitka Holíková -                          

ředitelka školy

 

Zde si můžete stáhnout potřebný dokument :