Zápis dětí do Mateřské školy Krakovany pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRAKOVANY 2.května 2024

1. Registrace k zápisu pomocí odkazu na webových stránkách školy:

8.4. – 2.5. 2024   odkaz na registraci k zápisu:

https://registrace.twigsee.com/f1/zakladniskolaam/D6BB0362-E0D0-46AE-8211-97BA29B5651A/prihlaskakpredskolnimuvzd 

 

2. Samotný zápis proběhne v budově mateřské školy ve čtvrtek 2.5. 2024, od 13:00 h. do16:00 h.

Pomocí odkazu na webových stránkách vyplňte základní údaje o dítěti.
Na zápis přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku a podepsané potvrzení od lékaře.

Přihlášku je možné také vyzvednout v mateřské škole.

Při registraci systém přidělí spisové číslo, 16. května 2024 bude na vchodových dveříchmateřské školy a na webových stránkách školy uveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí pod danými přidělenými neboli spisovými čísly. Vyjádření o přijetí či nepřijetí Vám přijde také emailem.

Pokud Vaše dítě nebude přijato, budete moci 17. května 2024 nahlédnout do správního spisu.

Těšíme se na Vás!

 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty :