Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
    se koná ve čtvrtek  5. května 2022 od 15 – 17 hodin.

 

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2022/23 :

1/ Děti, které budou plnit od 1.9.2022 povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky z Krakovan a Božce.
2/ Děti s trvalým bydlištěm v Krakovanech a Božci ( od nejstarších).
3/ Děti s trvalým bydlištěm mimo Krakovany a Božec ( od nejstarších) do povolené kapacity MŠ.

 

Dokumenty potřebné pro zápis do MŠ:

Vyplněná „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ (k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na webových stránkách školy: www.zskrakovany.cz), přihláška musí být potvrzena lékařem. 

 

Rozhodnutí:

 O přijetí/nepřijetí je rozhodnuto ve správním řízení. Způsob oznámení výsledku správního řízení:
-       zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí (pod registračními čísly) na přístupném místě ve škole:                                                                                                                         
                                          - seznam na vchodových dveřích mateřské školy
                                          - na webových stránkách školy (www.zskrakovany.cz)

Seznam bude zveřejněn 19. 5.2022 oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

V den zápisu do mateřské školy Vám bude písemně předáno registrační číslo.    
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě nebo předáno osobně.
V Krakovanech 4.4.2022                                                                     

Mgr. Jitka Holíková -                          
    ředitelka školy
 

Zde si můžete stáhnout potřebný dokument :