Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

 

Podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je stanoveno

na období 3. – 6. května 2021.

Povinně se zapisují k předškolnímu vzdělávání děti narozené 1.9. 2015 – 31.8.2016.

 

Způsoby podání žádosti:

 1. Vhozením do poštovní schránky u vchodu do základní školy v zalepené obálce v termínu 5. – 6.5. 2021.
 2. Do datové schránky školy (naše ID datové schránky - rujmemv)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail), zaslat na adresu: zs.krakovany@seznam.cz
 4. Poštou – obyčejné psaní (adresa: ZŠ a MŠ Krakovany, Krakovany 113, 28127)
 5. Osobní podání – domluvte si předem termín na telefonním čísle: 721636055 (Gerhátová)
 6. Vytištěný formulář si můžete vyzvednout ve školce v době od 26.4. do 6.5. 2021 od 8.00 do 16.00 hod.

 

Dokumenty potřebné pro zápis do MŠ:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( jako příloha ke stažení)
 2. Kopie rodného listu dítěte - doplněnou o souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis (napsat na RL)
 3. Doložení řádného očkování dítěte:

-  potvrzení dětského lékaře  o očkování  na“ Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání  

 

Rozhodnutí:

O přijetí/nepřijetí je rozhodnuto ve správním řízení. Způsob oznámení výsledku správního řízení

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole – vyvěšený seznam na vchodových dveřích mateřské školy
 • na webových stránkách školy www.zskrakovany.cz

Seznam bude zveřejněn 20. 5.2021 oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.  

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude mít Vaše žádost registrační číslo. V době zápisu do mateřské školy Vám bude oznámeno zasláním SMS zprávy.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě nebo předáno osobně.

V Krakovanech 12.4.2021         

Mgr. Jitka Holíková -                           

ředitelka školy

 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty :