Zápis dětí do Mateřské školy Krakovany pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRAKOVANY 

Oznamujeme rodičům termín a čas zápisu dětí do Mateřské školy Krakovany pro školní rok 2023/2024 :

3. května 2023  od 15:00 do 17:00 hod.

Milí rodiče, prosíme Vás, abyste k zápisu přišli s vyplněnou přihláškou,  kterou si stáhnete na stránkách školy nebo vyzvednete v mateřské škole. 

Přihláška musí být potvrzena Vaším pediatrem. 

Každé dítě dostane registrační číslo. 

16. května 2023 bude na vchodových dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy uveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí pod danými registračními čísly. 

Pokud Vaše dítě nebude přijato, budete moci 17. května 2023 nahlédnout do správního spisu. 

Těšíme se na Vás! 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty :