Zápis do 1.třídy základní školy pro školní rok 2024/2025

Termíny a organizace zápisu :
1. Registrace k zápisu pomocí odkazu na webových stránkách školy:  2.4. – 9.4. 2024 

2. Samotný zápis proběhne v budově základní školy ve středu 10.4. a ve čtvrtek 11.4. 2024, od 12:00 hod do 16:00 hod.  
 
Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2017 do 31.8.2018 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku. 

1. Pomocí odkazu na webových stránkách vyplňte základní údaje o dítěti.   
    Registrace se týká i zákonných zástupců, kteří budou žádat o odklad školní     
    docházky. Na zápis přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku.

Odkaz na registraci k zápisu :

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zskrakovany/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3476#

2. Žádost o přijetí je možné také stáhnout či vytisknout na web. stránkách školy. 
    Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí je třeba odevzdat v den zápisu ve
    škole.

Informace k odkladu:
Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období 10.4. – 11. 4. 2024.
K žádosti je nutné doložit:
1.   Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení.
2.   Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického lékaře.
 
Upozornění:
Dítě, které je narozeno po 1. 9. 2018 v období od září do prosince, musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června 2018 navíc potvrzení odborného lékaře. Tato potvrzení rodiče předloží nejpozději do konce dubna 2024.
 
Doklady s sebou: Rodný list dítěte.
                                 Občanské průkazy rodičů.
Na www.zskrakovany.cz si rodiče mohou stáhnout a vyplnit žádost.
 
                                                                                                                               Mgr. Jitka Holíková

 

Zde si můžete stáhnout dokumenty potřebné k zápisu :