Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Termíny:
1. Registrace k zápisu: 1.4. –  8.4. 2022
2. Zápis proběhne 11.4. a 12.4. 2022, od 13:00 hod  do 16:00 hod
 
Pokud nebude stanoveno jinak (např. v souvislosti s  epidemickými opatřeními), proběhne zápis prezenčně. V  případě změny vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
 
Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.
 
Postup zákonných zástupců:
1. Pomocí odkazu na webových stránkách vyplnit základní údaje o dítěti.   
    Registrace se týká i zákonných zástupců, kteří budou žádat o odklad školní     
    docházky.

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zskrakovany/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3476#

2. Žádost o přijetí je možné stáhnout či vytisknout na web. stránkách školy
    Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí je třeba odevzdat v den zápisu ve
    škole.

Informace k odkladu:
Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období 11. – 12. 4. 2022.
K žádosti je nutné doložit:
1.   Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení.
2.   Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického lékaře.
 
Upozornění:
Dítě, které je narozeno po 1. 9. 2016 v období od září do prosince, musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června 2016 navíc potvrzení odborného lékaře. Tato potvrzení rodiče předloží nejpozději do konce dubna 2022.
 
Doklady s sebou: Rodný list dítěte.
                                 Občanské průkazy rodičů.
Na www. zskrakovany.cz si rodiče mohou stáhnout a vyplnit žádost.
 
                                                                                                                               Mgr. Jitka Holíková

 

Zde si můžete stáhnout dokumenty potřebné k zápisu :