Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, Krakovany 113, 281 27

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Proběhne v termínu

od pondělí 12.4. do pátku 16.4. 2021  distanční formou bez přítomnosti dětí ve škole.

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

Zápis proběhne distanční formou, zapsány budou děti narozené do konce srpna 2015.

 

Způsob podání žádosti:

  • pomocí odkazu na webových stránkách školy, škola následně zašle předvyplněnou přihlášku

Registrace zápisu (odkaz)

  • přihlášku je možné stáhnout a vytisknou na webových stránkách školy, vyplněnou přihlášku lze odeslat škole do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem
  • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě
  • do poštovní schránky školy

 

Na žádosti je nutný podpis zákonných zástupců.

Ostatní dokumenty budou řešeny v červnu na schůzce s třídním učitelem.

 

Informace k odkladu: 

Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období

  1. – 30. 4. 2021.

 K žádosti je nutné doložit ve stejném termínu:  

  1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení.
  2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Děti narozené po 1. 9. 2015 v období od září do konce prosince musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června navíc potvrzení odborného lékaře. Tato potvrzení rodiče škole předloží nejpozději do konce dubna 2021.

 

 V Krakovanech 8. 3. 2021               

Mgr. Jitka Holíková

ředitelka školy

Zde si můžete stáhnout dokumenty potřebné k zápisu :