Vrácení poplatku za školní družinu

V případě, že žák do ŠD už nenastoupí, bude vráceno celkem 350,- Kč.

Žákům, kteří budou ve školní družině do odpoledních hodin, bude vráceno celkem 200,-Kč.