Úplata za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu

Úplata za předškolní vzdělávání bude vypočítána průměrem jako o prázdninách.

Za měsíc březen byla snížena na 170,- Kč, za duben na 0,- Kč.

Již uhrazené školné bude převedeno do dalších měsíců, kdy bude obnoven provoz,

případně bude částka vrácena.

O případném omezeném provozu v měsíci květnu budeme rodiče informovat po dohodě se zřizovatelem.