Ředitelské volno

Z důvodu rekonstrukce počítačové učebny bude ve dnech 29.6. a 30.6. 2020 ředitelské volno.

Vysvědčení bude žákům rozdáno v pátek 26.6. 2020.

Rodiče žáků, kteří do školy nedocházejí, si vyzvednou vysvědčení také v pátek 26.6. 2020 po dohodě s třídním  učitelem.