Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, Krakovany 113, 281 27

Ředitelství  Základní školy a Mateřské školy Krakovany oznamuje, že zápis dětí, které mají zahájit školní docházku od 2. září 2019 se bude konat v budově základní školy :

  • ve čtvrtek 11.4. 2019 v době od 13.00 hodin do 16:40 hodin.
  • v pátek  12.4. 2019 v době od 13.00 hodin do 16:40 hodin.

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené  do  31.8. 2013.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:

  1. Občanské průkazy
  2. Rodný list dítěte

Informace k odkladu: 

Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období 1. – 30. 4. 2019.  K žádosti je nutné doložit ve stejném termínu:  

  1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení.
  2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Upozornění:  Děti narozené po 1. 9. 2013 v období od září do konce prosince musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o školní zralosti.

Děti narozené od ledna do konce června navíc potvrzení odborného lékaře. Tato potvrzení rodiče škole předloží nejpozději do konce dubna 2019.

25.2. 2019

 Mgr. Jitka Holíková

Zde si můžete stáhnout dokumenty potřebné k zápisu :