Prezenční výuka

Prezenční výuka bude probíhat pro žáky 1. – 3. ročníku od středy 18. 11. 2020.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (  prosíme 3 roušky na den).

Provoz ŠD bude pro žáky 1. ročníku do 16:10 hod.

Provoz ŠD pro žáky 2. a 3. ročníku pouze do 15:00 hod.

Z důvodu povinné karantény zaměstnanců školní jídelny budou obědy vydávány až od pondělí 23.11. 2020.