Pravidla dobrovolné školní docházky od 25.5.2020

Vážení rodiče,
zde je výtah z dokumentu Ministerstva školství (dostupné na http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/download/). Jedná se o soubor pravidel a organizačních opatření, která budou konktrétně aplikována na ZŠ Krakovany. Seznamte se prosím s pravidly níže, případně si i pročtěte dokument MŠMT a rozhodněte se, zda se Vaše dítě zúčastní školní docházky za těchto hlavních pravidel. Svoje rozhodnutí následně prosím uveďte v dotazníku. Odkaz pro jeho vyplnění Vám odeslaly třídní učitelky.
Pochopte prosím, že jsme malá škola, s omezeným počtem pracovníků, tak prosím berte své rozhodnutí jako závazné, jen tak jsme schopni zajistit organizaci na odpovídající úrovni.
Pravidla:
– Pokud se žáci zúčastní školní docházky, musí nejprve zákonní zástupci podepsat „Čestné prohlášení“ prohlašující bezpříznakovost virového onemocnění a povědomí o osobách s rizikovými faktory.
– „Čestné prohlášení“ najdete k vytištění na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/  .
– Toto prohlášení žáci odevzdají před vstupem do školy 25. května.
– Bez podepsaného prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.
– Od 25. května bude zajištěna dopolední výuka a odpolední výchovné aktivity (na způsob družiny).
– Provozní doba školy bude od 6:30 do 16:00.
– Předběžný harmonogram
o 1. skupina
 7:30 až 10:15 výuka
 10:15 až 10:45 oběd
 od 10:45 odpolední aktivity
o 2. skupina
 7:30 až 10:45 výuka
 10:45 až 11:15 oběd
 od 11:15 odpolední aktivity
o 3. skupina
 7:30 až 11:15 výuka
 11:15 až 11:35 oběd
 11:35 odchod domů
o 4. skupina
 7:30 až 11:35 výuka
 11:35 až 11:55 oběd
 11:55 odchod domů
o 5. skupina
 7:30 až 11:55 výuka
 11:55 až 12:15 oběd
 12:15 odchod domů.
–      Kapacita pro odpolední aktivity (družiny) je omezena pouze na 30 žáků (skupina 1. a 2.)
– Žáci budou rozděleni do skupin (maximálně po 15) na základě počtu přihlášených, po vyhodnocení dotazníku.
– Žáci budou s velkou pravděpodobností rozděleni do skupin podle odpoledního odchodu ze školy.
– Skupiny mohou být smíchané ze žáků více ročníků, nelze zaručit výuku třídní učitelkou.
– Žáci a pedagogičtí pracovníci budou tvořit neměnnou skupinu do konce školního roku.
– Žáci a pedagogičtí pracovníci jedné skupiny nesmí přijít do kontaktu s členy jiné skupiny.
– Přítomnost rodičů v budově školy je zakázána.
– Žáci cestou do školy, a před budovou školy, se nesmí shlukovat a musí dodržet od sebe dvou metrový odstup.
– Žáci budou do školy vcházet průběžně, po přestrojení v šatně ihned odejdou do určené třídy.
– Před vstupem do školy bude žákům preventivně měřena teplota.
– Žák, který bude mít (i jeden) příznak nemoci COVID-19 (kašel, teplota atd.) nebude do školy vpuštěn (viz dokument MŠMT) a bude voláno zákonným zástupcům, kteří si jej musí neprodleně vyzvednout.
– Po příchodu do třídy si každý žák musí dezinfikovat ruce (dezinfekci zajistí škola).
– Žáci si budou ruce dezinfikovat několikrát během dne, na pokyn pedagogického pracovníka.
– Každý žák bude mít 1 roušku na obličeji plus 2 náhradní a sáček do kterého použitou roušku vždy odloží.
– Žáci musí mít roušku na obličeji:
o   při pohybu ve společných prostorách (na chodbách, v šatně, v jídelně atd.)
o   při skupinové práci
o   pokud si budou blíže než 1,5 metru
o   na pokyn pedagogického pracovníka.
– Když bude žák během vyučovací hodiny sedět v lavici a nebo pokud žáci dodrží odstup 1,5 metru, nemusí mít roušku na obličeji.
– Žáci si budou měnit roušku na pokyn pedagogického pracovníka.
– V jedné lavici bude sedět jen jeden žák.
– Čas odchodu žáka ze školy si zákonní zástupci závazně zvolí v dotazníku.  Tento čas bude platný po celou dobu školní docházky. Čas odchodu musí být stejný pro každý den v týdnu a NEBUDE HO MOŽNÉ MĚNIT.
o   Jen tak jsme schopni zajistit organizaci na odpovídající úrovni.
– Odchod ze školy, v jiný než domluvený čas, je možný POUZE V MIMOŘÁDNÝCH případech (návštěva lékaře) – ŽÁK MUSÍ PŘEDEM PŘINÉST OMLUVENKU V PAPÍROVÉ PODOBĚ, S ČASEM A DATEM ODCHODU.
– NELZE OMLOUVAT NEBO MĚNIT ČAS ODCHODU PO TELEFONU.
– Papírovou omluvenku předá pedagogickému pracovníkovi své skupiny.
– Při vyzvedávání žáka musí rodič počkat před školou. Žák bude v určený čas poslán pedagogickým pracovníkem samostatně do šatny, kde se přestrojí a poté samostatně opustí školní budovu.  Po odchodu z budovy zodpovědnost za žáka přebírá rodič.
– Žákům, kteří nebudou docházet do školy, bude i nadále učivo posíláno.
– V případě velkého zájmu o dobrovolnou školní docházku bude video on-line výuka zrušena.
– Obědy pro žáky budou zajištěny, žáci budou chodit do jídelny v daný čas po skupinách.
– V případě nedodržení pravidel, má škola pravomoc žáka vyřadit ze skupiny a nevpustit do budovy školy!