Pokyny pro rodiče ke znovuotevření MŠ od 25.5.2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ

pro provoz mateřské školy v období od 25.5.2020, provozní doba 6,15 – 16,15 hod.

 

1/ Příchod k  mateřské škole – dodržovat odstupy 2 metry ( neplatí pro členy jedné rodiny), vyznačeno na přístupovém chodníku, při prvním vstupu odevzdá rodič podepsané čestné prohlášení  nebo jej vyplní ve vstupní chodbě.

2/ V prostorách mateřské školy – doprovázející osoba se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání nebo vyzvednutí dítěte), při vstupu bude připravena dezinfekce pro rodiče a dětem bude změřena teplota.

3/ V šatně – dítě si odloží roušku do připraveného sáčku na svém místě, při odchodu si ji opět vezme, ve školce ji nemusí nosit děti a paní učitelky.

4/ Ve třídě – před vstupem do třídy si dítě musí v umývárně důkladně umýt ruce vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem (20 – 30 sekund).

5/ Pro pobyt venku – děti musí mít vlastní uzavíratelnou láhev s pitím, prosíme podepsat a odložit do připravených košů na chodbě u botníků, dále náhradní oblečení a pokrývku hlavy.

6/ Stravování – děti budou svačit ve svých třídách, obědvat budou v jídelně MŠ odděleně po jednotlivých třídách, pitný režim ve třídách bude připraven v termo nádobách.

7/ Při příznacích infekce dýchacích cest ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu aj.) – dítě nesmí vstoupit do školky, pokud v průběhu dne dítě bude vykazovat některý z možných příznaků infekce, bude umístěno do samostatné karanténní místnosti a okamžitě kontaktováni rodiče.

8/ V celé budově MŠ – platí přísná hygienická pravidla pro zaměstnance i děti, další informace budou pro rodiče na  nástěnkách a web. stránkách školy zskrakovany.cz