INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ K PROVOZU MŠ

1/ V prostorách mateřské školy – doprovázející osoba se v MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu( předání a vyzvednutí  dítěte), zakázán je vstup rodičů  do třídy mezi děti, při vstupu do MŠ je připravena dezinfekce na ruce a rodiče se pohybují v MŠ s ochranou dýchacích cest (rouškou).

2/ Děti ve školce nemusí nosit roušku, před vstupem do třídy si dítě musí v umývárně důkladně umýt ruce vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem, jednotlivé věkové skupiny dětí se nebudou slučovat.

3/ Stravování – děti budou svačit ve svých třídách, obědvat budou v jídelně MŠ odděleně po jednotlivých třídách, pitný režim bude  připraven v termo nádobách.

4/ Při příznacích infekce dýchacích cest ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu aj.) – dítě nesmí vstoupit do školky, pokud v průběhu dne dítě bude vykazovat některý z možných příznaků infekce, bude umístěno do samostatné karanténní místnosti a okamžitě      kontaktováni rodiče.

5/ V případě uzavření školy nebo karantény či onemocnění více než 50% dětí s povinnou předškolní docházkou, bude vzdělávání těchto dětí     probíhat distančně.

6/ V celé budově školy  platí přísná hygienická opatření, další informace budou na nástěnkách a webových stránkách školy.

      Děkujeme za pochopení a prosíme rodiče o dodržování těchto pravidel.     Gerhátová A.