Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Informace k organizaci a průběhu zápisu:
Zápis proběhne v termínu 6. – 9. 4. 2020 distanční formou bez účasti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Zapsáni budou děti narozené do konce srpna 2014. Zápis se bude skládat pouze z formální části (vyplnění žádosti). Tuto je možné stáhnout či vytisknout ze sekce Zápis do 1. ročníku na webových stránkách školy. Dále doložit kopii rodného listu doplněnou o souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis.
Vyplněnou přihlášku je možné zaslat škole elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), poštou nebo osobně v budově základní školy v termínu od 6.4. do 9.4. 2020 v době od 8.00 – 12.00 hod. V případě domluvy na tel. 731 449 114
Na žádosti je nutný podpis zákonných zástupců. Ostatní informace a dokumenty budou řešeny v červnu na schůzce s třídní učitelkou budoucích prvňáčků.
Číslo žádosti bude rodičům zasláno e-mailem či sms.

Dále je možné si vyzvednout tištěné formuláře ve škole v době od 6.4. do 9.4. 2020 8.00 – 12.00 hod. V případě domluvy na tel. 731 449 114

Informace k odkladu:
Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období 1. – 30. 4. 2020. Podání žádosti pro odklad se řídí stejnými pravidly viz výše. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. K žádosti je nutné doložit ve stejném termínu:
1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení.
2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Upozornění: Děti narozené po 1. 9. 2014 v období od září do konce prosince musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června navíc potvrzení odborného lékaře. Tato potvrzení rodiče škole předloží nejpozději do konce dubna 2020.