Informace k provozu škol od 27.2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR ze dne 26.2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem.

Informace ohledně ošetřovného naleznete na tomto odkazu:   https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.