Informace k prevenci šíření koronaviru

Vážení rodiče,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru se na Vás obracíme s informacemi krajského úřadu, jak snížit možnost přenosu infekce a omezení výskytu onemocnění.

1) Základní prevencí je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.
2) V případě, že se žáci do školy vrací po jarních prázdninách (nebo i v jinou dobu) z ohrožených oblastí Itálie a dalších označených ohnisek nákazy, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
3) Pokud nastane situace – bod 2, oznamte výsledek jednání s hygienickou stanicí vedení školy.

Mgr. Jitka Holíková, ředitelka školy