Důležité sdělení k epidemii koronaviru

Z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR je škola včetně školní družiny do odvolání uzavřena. Doporučujeme sledovat zpravodajství a stránky školy.

Dle vlády ČR mohou rodiče využít institutu ošetřování člena rodiny. Škole se podařilo zajistit příslušný formulář a po skončení jarních prázdnin bude v kompetenci školy tento formulář potvrdit rodičům dětí do 10 let .

Obědy školním dětem budou automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/doporuceny_postup_pro_podani_zadosti_o_osetrovne_uzavreni_skol.pdf/e704f81d-7e1a-39d2-31e3-ecaf460a1287

 

Ohledně provozu mateřské školy a školní jídelny budou rodiče neprodleně informováni dle rozhodnutí zřizovatele.