Distanční výuka

Od středy 14.10. škola přechází na distanční výuku (distanční výuka je povinná). O formě distanční výuky budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učiteli. Informace jim budou sdělovány na webových stránkách školy, emailem, telefonicky – podle možností rodičů a žáků.

V termínu 26.10. – 30.10. budou vyhlášeny podzimní prázdniny.

Nebude fungovat i školní družina