Články autora

J. H.

10.5. 2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Po dohodě s OÚ Krakovany bude mateřská škola o letních prázdninách v provozu od 1. – 16. 7.2021. Od 19.7. – 31.8. bude mateřská škola uzavřena a opět zahájí provoz 1.9.2021.

29.4. 2021

Znovuotevření mateřské školy od 3.5.2021

Z rozhodnutí vlády ČR bude mateřská škola znovuotevřena pro mladší děti od 3.5.2021. Děti nebudou testovány a nemusí nosit roušky. Rodiče nahlásí docházku dětí do pátku 30.4.

20.4. 2021

Výsledek zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Krakovany, okres...

7.4. 2021

Informace ke vzdělávání žáků od 12.4. 2021

Informace ke vzdělávání žáků  od 12. 4. 2021 Od 12. 4. 2021 se obnovuje prezenční výuka ve škole pro žáky. Podmínkou účasti na prezenční výuce je Ag testování 2 x týdně. Bude probíhat v pondělí a čtvrtek při příchodu do školy za dohledu pověřeného pracovníka – třídního učitele. V případě pozitivního testu nebude umožněna přítomnost ve škole. V případě odmítnutí testu rodiči se bude žák vzdělávat distančně. Neznamená to však on-line. Během pobytu ve škole jsou povinné roušky či respirátory. Žádáme rodiče, aby svým dětem dali více roušek Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku. Informace ohledně odchodů z družiny...

7.4. 2021

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 12.4.2021

Dle nařízení MŠMT se obnovuje provoz MŠ pro děti, které mají povinnou předškolní docházku, a to od 12.4. Mladší děti nastoupí do školky v další etapě, o termínu nástupu budeme rodiče včas informovat.

1.3. 2021

Informace k provozu škol od 27.2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR ze dne 26.2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem. Informace ohledně ošetřovného naleznete na tomto odkazu:   https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.  

27.2. 2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče!  Z rozhodnutí vlády ČR bude mateřská škola uzavřena v době od 1. do 21.3.2021. Školní stravování se v této době neposkytuje. Pokud se situace změní, budeme Vás informovat. Žádost o ošetřovné si můžete stáhnout na stránkách ČSSZ, informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Další informace pro rodiče  na  webových stránkách školy, emailem nebo telefonicky na č. 605300583.

19.2. 2021

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – TŘÍDA MOTÝLCI

Od pondělí 22.2.2021 bude otevřena po karanténě třída Motýlci ( starší děti)                                                                                                                   od 6,15 – 16,15 hod.

14.2. 2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z DŮVODU KARANTÉNY

Z nařízení KHS Kolín bude od pondělí 15.2.2021 uzavřena třída Motýlků (starší děti). U jednoho dítěte byl zjištěn pozitivní test na koronavir.  Další informace o délce karantény a termínu testování obdrží rodiče emailem v pondělí 15.2. Děti ze třídy Berušky mohou dále navštěvovat mateřskou školu. Prosíme maminky na mateřské dovolené, aby důkladně zvážily přítomnost dětí ve školce. Formulář pro ošetřovné si rodiče stáhnou na stránkách OSSZ, kde najdou pokyny k vyplnění. Děkujeme všem rodičům za pochopení     Gerhátová A. Ke stažení v detailu článku : Dokument nařízení karantény od KHS

29.1. 2021

PROVOZ MŠ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

V týdnu od 1.února do 5. února 2021 budou v ZŠ jarní prázdniny. Mateřská škola bude celý týden v provozu.

23.12. 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – VÁNOCE

Provoz mateřské školy bude před Vánoci do středy 23.12. a po vánočních svátcích začíná v pondělí 4.1.2021. Přejeme všem rodičům i dětem krásné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2021. Kolektiv MŠ

27.11. 2020

Pokyny k provozu ŠD

Z důvodu nařízení MŠMT nelze zařadit do jednoho oddělení ŠD žáky z různých tříd. Prosíme, zda by mohly Vaše děti odcházet domů po vyučování nebo po doučování do úterý 22.12. 2020. Věříme, že v lednu bude situace příznivější a družina bude moci fungovat v normálním režimu. Děkujeme za pochopení

20.11. 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 23.11.2020

Informace pro rodiče dětí z mateřské školy – od pondělí 23.11. 2020 bude mateřská škola plně v provozu od 6,15 -16,15hod., školní kuchyně má ukončenou karanténu  k 20.11. a od pondělí nebudeme obědy již muset dovážet. Prosím, nahlaste v pondělí  do 7 hod., zda vaše dítě přijde do školky ( platí pro děti, které jsou doma po karanténě). Děkuji  Gerhátová A.

12.11. 2020

Prezenční výuka

Prezenční výuka bude probíhat pro žáky 1. – 3. ročníku od středy 18. 11. 2020. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (  prosíme 3 roušky na den). Provoz ŠD bude pro žáky 1. ročníku do 16:10 hod. Provoz ŠD pro žáky 2. a 3. ročníku pouze do 15:00 hod. Z důvodu povinné karantény zaměstnanců školní jídelny budou obědy vydávány až od pondělí 23.11. 2020.

11.11. 2020

INFORMACE PRO RODIČE O ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Provoz mateřské školy bude opět zahájen v pátek 13.11.2020. Podmínkou nástupu dítěte bude negativní výsledek testu na Covid-19 (týká se dětí, které měli tuto povinnost). Rodiče těchto dětí vyplní  čestné prohlášení o negativním testu, které bude připraveno u vstupu do MŠ. Školní kuchyně zůstává dále do 20.11.2020 v karanténě, stravování se bude dětem dovážet ze školní kuchyně Týnec n. Labem. Prosíme rodiče dětí, kteří jsou doma, aby zvážili docházku dítěte do školky a případně si nechali dítě do pátku 20.11. doma. Děkujeme za pochopení.      Mgr. Holíková J., Gerhátová A.  

5.11. 2020

Pokyny KHS pro rodiče

Scan hp-772 Color PDF-A 300dpi _20201105 (1)

4.11. 2020

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z důvodu nařízení KHS Kolín je mateřská škola v karanténě od čtvrtka 5.11.2020 a bude uzavřena do čtvrtka 12.11.2020(včetně). Formulář pro ošetřovné si rodiče stáhnou na stránkách OSSZ, kde najdou pokyny k vyplnění. Další informace budou zveřejněny průběžně, děkujeme všem rodičům za pochopení !     Mgr. Holíková J., Gerhátová A.  

16.10. 2020

Ošetřovné

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna. V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na...

13.10. 2020

Distanční výuka

Od středy 14.10. škola přechází na distanční výuku (distanční výuka je povinná). O formě distanční výuky budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učiteli. Informace jim budou sdělovány na webových stránkách školy, emailem, telefonicky – podle možností rodičů a žáků. V termínu 26.10. – 30.10. budou vyhlášeny podzimní prázdniny. Nebude fungovat i školní družina

7.9. 2020

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ K PROVOZU MŠ

1/ V prostorách mateřské školy – doprovázející osoba se v MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu( předání a vyzvednutí  dítěte), zakázán je vstup rodičů  do třídy mezi děti, při vstupu do MŠ je připravena dezinfekce na ruce a rodiče se pohybují v MŠ s ochranou dýchacích cest (rouškou). 2/ Děti ve školce nemusí nosit roušku, před vstupem do třídy si dítě musí v umývárně důkladně umýt ruce vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem, jednotlivé věkové skupiny dětí se nebudou slučovat. 3/ Stravování – děti budou svačit ve svých třídách, obědvat budou v jídelně MŠ odděleně po jednotlivých třídách, pitný režim bude ...