Informace ke vzdělávání žáků od 12.4. 2021

Informace ke vzdělávání žáků  od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 se obnovuje prezenční výuka ve škole pro žáky.
Podmínkou účasti na prezenční výuce je Ag testování 2 x týdně.

Bude probíhat v pondělí a čtvrtek při příchodu do školy za dohledu pověřeného pracovníka – třídního učitele. V případě pozitivního testu nebude umožněna přítomnost ve škole. V případě odmítnutí testu rodiči se bude žák vzdělávat distančně. Neznamená to však on-line.
Během pobytu ve škole jsou povinné roušky či respirátory. Žádáme rodiče, aby svým dětem dali více roušek

Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku. Informace ohledně odchodů z družiny budeme čerpat ze zápisních lístků. .

Obědy ve školní jídelně hromadně přihlásíme žákům, kteří jsou v běžném režimu strávníky. Pokud nebudete mít zájem o stravování dětí, je potřeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny.